Deltacaps Forte

Produkt owadobójczy, płynny koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do zwalczania owadów biegających w higienie sanitarnej. Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe.

----------------------- • -----------------------

STOSOWANIE

Preparat rozcieńczyć w skali 1 do 100 cieczy roboczej (np. 30 ml preparatu rozcieńczyć z wodą do 3 l).

Sposób użycia: 3 litry cieczy roboczej starcza na 60 m2 powierzchni oprysku. Przygotować  ciecz roboczą, wstrząsnąć opakowaniem aby dokładnie wymieszać jego zawartość przed przystąpieniem do oprysku. Opryskiwać miejsca poruszania się owadów: okolice listew podłogowych, drzwi, pobliża przewodów wentylacyjnych i c.o. szpary oraz różnego rodzaju zakamarki, szczeliny, miejsca gnieżdżenia się szkodników (naroża ścian, szpary w podłodze, miejsca za listwami, itp.).

----------------------- • -----------------------

SPOSÓB UŻYCIA

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: od 1 do 4 godz.

W przypadku ponownego pojawienia się insektów, zabieg należy powtarzać w odstępach dwutygodniowych. Obiekt może być oddany do użytku po całkowitym wyschnięciu i starannym wywietrzeniu. Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 2 godz. Należy starannie odkazić (przez umycie wodą z detergentem) powierzchnie skażone preparatem, które mogą mieć styczność z produktami spożywczymi, paszą, ludźmi oraz zwierzętami. Miejsca potencjalnego kontaktu ze skóra umyć dokładnie wodą z detergentem. Warunki bezpiecznego stosowania: Na czas przeprowadzania zabiegu należy wyprowadzić z pomieszczenia osoby postronne oraz zwierzęta. Usunąć z pomieszczenia (lub zabezpieczyć) rośliny, żywność, zabawki, naczynia i inne przedmioty użytkowe. Nie opryskiwać urządzeń będących pod napięciem elektrycznym.

----------------------- • -----------------------

SPOSÓB UŻYCIA

Nie zaleca się stosowania w pomieszczeniach, w których mogą przebywać dzieci, kobiety w ciąży i karmiące, osoby starsze i chore, a także w miejscach gdzie bezpośredni kontakt z produktem mogą mieć artykuły spożywcze, napoje oraz środki żywienia zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z preparatem.

----------------------- • -----------------------

SKUTECZNY

Produkt przeznaczony do zwalczania owadów biegających: szkodniki magazynowe, rybiki cukrowe, prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki. Może być stosowany w mieszkaniach, pomieszczeniach gospodarczych, zakładach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, magazynach, obiektach handlowych, inwentarskich, pomieszczeniach biurowych, lokalach użyteczności publicznej, hotelach, itp.

----------------------- • -----------------------

SKŁAD

Zawiera: deltametryne 25g/l – związek z grupy syntetycznych pyretroidów.
Środek dostępny w opakowaniach:
1 l - 280 zł
0,5 l - 160 zł
30 ml - 16 zł