KRETOTERROR


Kreto terror jest skutecznym płynnym środkiem do odstraszania kretów i nornic.

Może być stosowany na lotniskach, ziemnych konstrukcjach hydrotechnicznych, nasypach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych i obiektach sportowych.