ANTYDZIK

Mieszanka stanowiąca doskonałe połączenie wypróbowanych preparatów odstraszających z naturalnymi nawozami wapniowymi. Granulat jest wysoce skuteczny i efektywny w celu zmniejszenia szkód spowodowanych przez zwierzynę płową (sarny, jelenie, dziki).

AntyDzik jest preparatem naturalnym, biodegradowalnym, którego składniki w procesie rozkładu wzbogacają glebę w korzystne pierwiastki. Nie jest toksyczny. Można go stosować w obszarach ochrony wód i rolnictwa ekologicznego.

----------------------- • -----------------------

Sposób użycia
Możliwość rozsiewania ręcznego lub poprzez zastosowanie mechanicznych rozrzutników do nawozu i nasion. Można stosować na suchej jak i na mokrej powierzchni. AntyDzik działa niezależnie od warunków pogodowych. Zalecane stosowanie 2-3 kg na 100 m2,w pasach ochronnych o szerokości 1-2 m. W przypadku saren pas ochronny powinien wynosić 3-4 m. Zabezpieczenie należy powtórzyć po 3-5 tygodniach, w zależności od warunków atmosferycznych.

----------------------- • -----------------------

Zastosowanie

  • grunty rolne - rozrzucić wzdłuż krawędzi pola w pasie o szerokości ok.1-2 m,3-4 m w przypadku saren.
  • Lasy - wspomaganie regeneracji i zalesienia
  • Pola golfowe, boiska sportowe- aby te tereny nie stanowiły żerowisk dla dzikich zwierząt
  • Drogi-zapobieganie zderzeniom z dzikimi zwierzętami
  • Place zabaw, ogrody, cmentarze-zmniejszenie szkód wyrządzonych przez zwierzęta

Produkt dostępny w opakowaniach 2 kg oraz 10 kg

AntyDzik działa niezależnie od warunków pogodowych.Zalecane stosowanie 2-3 kg na 100 m2,w pasach ochronnych o szerokości 1-2 m.W przypadku saren pas ochronny powinien wynosić 3-4 m.Zabezpieczenie należy powtórzyć po 3-5 tygodniach,w zależnosci od warunków atmosferycznych.

----------------------- • -----------------------

Zastosowanie:

· grunty rolne-rozrzucić wzdłuż krawędzi pola w pasie o szerokości ok. 1-2 m, 3-4 m w przypadku saren,

· Lasy-wspomaganie regeneracji i zalesienia,

· Pola golfowe, boiska sportowe-aby te tereny nie stanowiły żerowisk dla dzikich zwierząt,

· Drogi-zapobieganie zderzeniom z dzikimi zwierzętami,

· Place zabaw,ogrody,cmentarze-zmniejszenie szkód wyrządzonych przez zwierzęta.