Arvalin Grain

ARVALIN

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

fosforek cynku - 25 g/kg (2,5 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-49/2020wu z dnia 29.12.2020r.

OPIS DZIAŁANIA

RODENTOCYD o działaniu żołądkowym w formie przynęty gotowej do użycia (RB) w postaci ziarna. Przeznaczony do zwalczania gryzoni w uprawie roślin, na użytkach zielonych i terenach leśnych.

Po spożyciu środka, w żołądku gryzonia pod wpływem kwasu żołądkowego fosforek cynku ulega rozkładowi tworząc fosfinę (fosforowodór). Fosfina jest bardzo silną trucizną metaboliczną i nerwową.