Arvalin Phos 90g

Arvalin Phos jest środkiem gryzoniobójczym w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, formuła oparta jest na bazie fosforku glinu, w trakcie owej reakcji uwalniana jest fosfina. Środek przeznaczony do fumigacji/deratyzacji form dorosłych szczura wędrującego i każdego rodzaju gryzonia z grupy nornikowatych z wyłączeniem tych, które są pod ochroną. Produkt w postaci tabletek należy wprowadzić bezpośrednio do nor zamieszkałych przez gryzonie.

Produkt do użytku profesjonalnego, należy posiadać przeszkolenie z zakresu środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Sposób zwalczania szczurów i każdego rodzaju gryzonia nornikowatego:

Produkt w postaci pigułek należy wprowadzić bezpośrednio do nor zamieszkałych przez gryzonie.

Dozowanie:

5 pigułek na 3-5 metrów długości korytarza w lekkich glebach
5 pigułek na 8-10 metrów długości korytarza w innych glebach

Uwaga!

Teren podlegający gazowaniu musi być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed wejściem osób postronnych do zagrożonej strefy.