Preparat do czyszczenia kominka

Czyszczący ogień jest proszkiem- mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze 600 stopni Celsjusza ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne. Jest to katalizator do spalania sadzy niepalny, niewybuchowy. Służy do całkowitego dopalenia sadzy i substancji smolistych w każdym miejscu kominka i kotła.

Stosowanie ,,Czyszczącego ognia'' eliminuje:

-potrzebę mechanicznego czyszczenia kominków i kotłów z sadzy, złogów;
-emisję tlenku węgla do atmosfery
-ogranicza częstotliwość zapalenia sadzy w kominie

Sposób użycia:

Do kominków i małych pieców należy wrzucić całą saszetkę, bez otwierania prosto w ogień. W razie potrzeby drugą saszetkę wrzucamy po 30-40 minutach. Stosować co 7 rozpaleń, w razie konieczności zwiększyć częstotliwość.