Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy
ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.
Zawartość substancji czynnej:
fosforek glinu - 560 g/kg (56 %)
Zezwolenie MRiRW nr R-215/2019 z dnia 06.12.2019 r.

 

OPIS DZIAŁANIA
INSEKTYCYD w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej.
Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu –
fosforowodoru.
Środek przeznaczony jest do dezynsekcji.
Zwalcza następujące szkodniki magazynowe: wołka zbożowego, wołka ryżowego, strąkowca
grochowego, strąkowca fasolowego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca, rozpłaszczyka rdzawego,
spichrzela surynamskiego, żywiaka chlebowca, świdrzyka cygarowca, mklika próchniczka i omacnicę
spichrzankę.
Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego
organizmu.
Jedna tabletka o masie 3 g wydziela 1 g fosforowodoru.
Obiekt przygotować do zabiegu uszczelniając go, a środek stosować zgodnie z etykietą środka.
Zgodnie z klasyfikacją IRAC fosforowodór należy do grupy inhibitorów transportu elektronów
(IRAC 24A).
Uwaga:
Przed otwarciem opakowania i zastosowaniem środka, dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.