GALLUP 360 SPECIAL

GALLUP 360 SPECIAL

----------------------- • -----------------------

OPIS

Jest dolistnym herbicydem przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) w uprawach sadowniczych, na polach uprawnych oraz na terenach użytkowanych rolniczo. Może być również stosowany do desykacji (wysuszania) pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przed zbiorami.

----------------------- • -----------------------

STOSOWANIE
GALLUP SPECIAL 360 działa systemicznie. Środek jest pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) i powoduje jej zamieranie.Pierwsze objawy działania środka są widoczne po 7 do 10 dniach od zabiegu (żółknięcie i więdnięcie). Po około 3 tygodniach następuje całkowite zamieranie roślin. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

----------------------- • -----------------------

SPOSÓB UŻYCIA
W dawce 3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż,
tasznik pospolity, wiechlina roczna
w dawce 4 l/ha: fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka
pospolita, lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy, pięciornik kurze ziele, stokłosa płonna, tymotka łąkowa
w dawce 5 l/ha: bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna
zwyczajna, komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity,
ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny
Chwasty średnio wrażliwe:
w dawce 5 l/ha: wierzbownica gruczołowata

Chwasty odporne: skrzyp polny

----------------------- • -----------------------

STOSOWANIE ŚRODKA
PRZED ZBIOREM ROŚLIN W CELU ZWALCZANIE PERZU WŁAŚCIWEGO
I INNYCH CHWASTÓW ORAZ UŁATWIENIA ZBIORU

Pszenica ozima:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody. Termin stosowania: środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 %, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody
Termin stosowania: środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Uwaga! Nie stosować na plantacjach nasiennych.

----------------------- • -----------------------

 PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW (ścierniska)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha. Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych
zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

----------------------- • -----------------------

 SADY JABŁONIOWE

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha
Termin stosowania: środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku
silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

----------------------- • -----------------------

TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-5 l/ha. Stosować na intensywnie rosnące chwasty.
Termin zabiegów:
- wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania,
- jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych
i siewu.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga!
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie
drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające
opryskiwanie średniokropliste.

----------------------- • -----------------------

 NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano Gallup Special 360 można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

Produkt dostępny w opakowaniach 1 l i 5 l