Kostka woskowa Ratimor

Ratimor Kostka Woskowa

Produkt przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego!

Produkt gryzoniobójczy do zwalczania szczurów  i myszy we wnętrzach i wokół budynków

Dozowanie: 

  • w przypadku zasiedlania przez szczury należy stosować karmniki z przynętą do 200g. Umieścić karmniki z przynętą w odległości 10m od siebie, zmniejszając dystans do 5m w obszarach silnie zasiedlonych. Karmników z przynętą nie należy podnosić ani poruszać przez kilka dni po włożeniu przynęty. Jeżeli w pobliżu przynęty nie zostaną zlokalizowane ślady aktywności szczurów po 7-10 dniach, należy przenieść przynętę do obszaru o większej aktywności szczurów
  • w przypadku zasiedlania przez myszy należy stosować karmniki z przynętą 40g. Umieszczać karmniki w odległości 5m od siebie, zmniejszając dystans don 2 m w obszarach silnie zasiedlonych. Myszy są bardzo ciekawskie, więc program kontrolny można wspomóc przenosząc przynęty co 2-3 dni, w przypadku gdy karmniki z przynętą zostały już zbadane.