Pasta Brodifacoum

Produkt przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego!

Preparat w postaci pasty do zwalczania szkodników magazynowych. Gryzonie giną bezstresowo z powodu wewnętrznego krwotoku, długo po spożyciu i daleko od miejsca wyłożenia. Tym sposobem inne gryzonie nie stają się podejrzliwe i nadal spożywają przynętę aż do całkowitej eksterminacji. 100% śmiertelności po pojedynczym spożyciu. Dodatkowo zawiera także gorzką substancję, która zapobiega przypadkowemu połknięciu.

Zwalczanie myszy: wykładać 50g przynęty w karmniku deratyzacyjnym umieszczonym na każde 100m2.

Zwalczanie szczurów: wykładać po 200g przynęty (około 10 sztuk) w karmnikach deratyzacyjnych umieszczonych co 5-10m.

Zwalczanie myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków, w środkach transportu, na terenach otwartych, wysypiskach odpadów oraz kanałach ściekowych (użytkownik profesjonalny)