Rody 2.5 Block

Substancja czynna: Brodifakum     0,0025g/100g

Rody 2.5 block 10gramowe kosteczki o kolorze niebieskim, idealnie na walkę z gryzoniami na zewnątrz. Woskowo-kostkowa postać przynęty idealnie się sprawdzi w gruncie o zwiększonej wilgotności a kolor niebieski nie zwróci uwagi ptactwa, jeżeli zaobserwowałeś w swoim rejonie zwiększoną ilość owych latających przyjaciół warto wybrać kosteczkę, której po prostu nie zauważą.

Przed zastosowaniem produktów gryzoniobójczych należy rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek). Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży. Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty. Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności). W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe, z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt. Stacje powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.). Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur. Stacje należy wyraźnie oznakować zgodnie z zaleceniami dla produktu.

Nie umieszczać stacji w pobliżu miejsc, w których mogą mieć one kontakt z wodami powierzchniowymi.